• Flexible organic plugging material of intumescent fireproof sealant

    Fleksibelt organisk pluggmateriale av svulstfast brannsikkert tetningsmiddel

    Brannleire kalles også organisk brannsikkert pluggingmateriale, som kan deles i pose og eske. Materialet brukes hovedsakelig til å plugge hullene på ledninger og kabler for å forhindre at brann fra ledninger og kabler sprer seg fra hull til tilstøtende rom og reduserer branntap. Den har funksjonene røykforebygging, brannforebygging og støvforebygging. Derfor er pluggingmaterialet mye brukt i kraftverk, industri- og gruvedrift, høyhus, skipsbyggingskraft, post- og telekommunikasjon, transformatorstasjoner, metallurgi og annen systemteknikk.